top of page

Olivplockningen 2018, Kalamon bordsoliver.


Aldrig tidigare har vi skördat bordsoliverna så tidigt som näst sista veckan i september. Dock blev skörden mycket mindre än året innan men så fina och goda oliver!

Aldrig tidigare har vi skördat bordsoliver så tidigt som näst sista veckan i september. Dock blev skörden ganska liten jämfört med året innan. men så fina oliver!

Det är verkligen rena meditationen att sitta där i skuggan under olivträden och plocka . Själen njuter och händerna blir underbart lena av oliverna.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page