Olivplockningen 2018, Kalamon bordsoliver.


Aldrig tidigare har vi skördat bordsoliverna så tidigt som näst sista veckan i september. Dock blev skörden mycket mindre än året innan men så fina och goda oliver!

Aldrig tidigare har vi skördat bordsoliver så tidigt som näst sista veckan i september. Dock blev skörden ganska liten jämfört med året innan. men så fina oliver!

Det är verkligen rena meditationen att sitta där i skuggan under olivträden och plocka . Själen njuter och händerna blir underbart lena av oliverna.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square