top of page

OLIVOLJA

Den första pressningen ger den bästa oljan s.k. Extra Jungfru Olivolja (Extra Virgin oil).

Extra Jungfru olivoljan framställs genom att oliverna pressas vid måttlig temperatur, så kallad kallpressning vilket innebär att temperaturen ska hållas inom 28°C - 35°C. EviMeria oljan pressas vid 28°C. Kallpressning av olivolja är en kemikaliefri process där endast tryck används för att producera högkvalitativ olja.

 

Oljans kvalitet beror i hög grad på olivträdets sort; det finns ca 70-80 olika sorter. Vår heter Koroneiki och bedöms som en av de bästa sorterna för oljeproduktion. Den ger hela 27% olja.

 

Andra kvalitetsbestämmande faktorer är jordmån, klimat, mognadsgrad vid skörden och kvalitet på rensningen av de nyskördade oliverna. Om frukten skadas under skörd och transport börjar den lätt jäsa, varvid syrahalten ökar och därmed försämras kvalitén.

 

EviMeria oliverna handplockas, stora nät läggs på marken under träden och sedan slår man med käppar bland grenarna så att oliverna faller ner. Sedan kan de lätt fösas ihop. Stora grenar sågas ned och oliverna slås av på marken. Vid ekologisk odling måste även kedjeoljan i sågen vara olivolja.

 

Den bästa kvaliteten fås vid handplockning, Det behövs ungefär 3 600 st oliver, ca 6 kg för 1 liter olja!

Vi är certifiereda ekologiska olivbönder.

CERTIFIED BY DIO ACCORDING TO EU 834/2007

bottom of page