top of page

Skörden av Koroneiki oljeoliver 2020

Som vanligt skördades oljeoliverna sista veckan i oktober. Vi plockar oliverna tidigt när de fortfarande är gröna och lite omogna.Då får man fram den bästa oljan med ett högt polyfenol värde.

Agoureleo är årets första skörds olivolja, för oss som är små producenter är all olja Agoureleo.

Känslan när den färska oljan rinner ut för första gången är magisk. Doften....sommar,gröna ängar.

När man äntligen får doppa det färska brödet i den färska oljan! Himmelskt!Trots att vi nästan inte haft regn under året så blev det en överraskande riklig skörd ,oliverna var riktigt fulla av olja, det tackar vi för.

Ett bildspel här om skörden,var så goda!Comentarii


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page