top of page

Skörden av Koroneiki-olje oliver 2018

Årets oljeoliver plockades så tidigt som sista veckan i oktober. Våra oljeoliver är av sorten Koroneiki, vilket är nog den vanligaste sorten i hela Grekland.

Oliverna handplockas med hjälp av krattor och bambupinnar. Stora grenar sågas ned med motorsåg, kedjeoljan måste vara en ekologisk olivolja, förstås vår egen ;-)

Vi skördar oliverna när de fortfarande är gröna och lite omogna, då får man fram den bästa peppriga eftersmaken och allra mest antioxidanter. Oljan blir rena medicinen!

Oliverna handrensas av kvistar och föses i jutesäckar och körs direkt till närmaste certifierad ekologisk presseri, i vårt fall Nea Koroni som ligger några kilometer från våra odlingar.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page