top of page

Resultatet av analysen av årets olja!


Lika nervöst, som det är varje år, när vi väntar på hur årets skörd ska bli så är det att vänta på analysen av oljan.

Med spänning står vi där i laboratoriet väntandes på denna viktiga papper som ska ge svar på våra frågor!

Hur är den i år, hur mycket är syrahalten, andra värden osv.

Värden varierar från år till år. Det är mycket som påverkar skörden och kvaliten, främst vädret förstås. Ett regnigt varmt år betyder kanske mycket "dakos"den förskräckliga olivflugan som tär hårt på oliverna.

2017 hade vi väldigt lite regn och årets första månader var även lite kyliga. Vi hade ju tom snö första veckan i januari.

Så äntligen står vi där med resultatet i handen och kikar försiktigt!

EviMerian oljan har vanligtvis en syrahalt mellan 0,3-0,4% vilket redan det är väldigt bra! Extra Jungfru Olivoljan måste ha en syrahalt under 0,8%.


Det första som fastnar på näthinnan är just syrahalten på årets olja.

Otroliga 0,258%. Kan det vara sant? Ja! Detta är svårslaget!

Vår analytiker säger att ni borde sälja er olja på apotek, den är rena medicinen! Förstklassiska resultat.

Andra värden som är viktiga för olivoljan är olika K-värden.

Syrahalten identifierar bra olivolja. Ju mer syra oljan innehåller desto sämre olja. Den högsta kvaliteten och lägsta syrahalten har "Extra Jungfru Olivolja" vars syrahalt ligger mellan 0,1% och 0,8% . Hög syrahalt innebär att oljan har genomgått oxidativ skada och att den har kort hållbarhet.

K 232 Om värdet på K232 är stor, visar det en långsam eller icke-modern produktionsprocess. Värdet ökar om oliverna lagras i flera dagar innan pressning. Extra Jungfru Olivolja, har K232 värden mellan 1,5 och 2,5.

K270 Värdet beror på hur ny oljan är. Gammal olja eller blandningar av gammal olja har högre K270. Värdet är mycket låg omedelbart efter tappning och ökar med åldern av oljan. Extra Jungfru Olivolja har generellt värden av K270 mellan 0,15 och 0,22.

DK är ett kriterium för att avgöra kvalitet och renhet i olivolja.Värdet av DK kan vara positiv eller negativ. DK värdet av extra jungfruolja ska vara negativ eller högst 0,01.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page